PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E POLO

PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2014-2020

Operación cofinanciada pola Unión Europea Programa Operativo FSE
Galicia 2014-2020 Contratación xestores de internacionalización: (IG166)
Como apoio ao proceso de internacionalización da empresa, Dismark Products S.L. ten axuda concedida
pola Xunta de Galicia a través do IGAPE para a contratación dun xestor, ao abeiro da Convocatoria de axudas
do IGAPE para a contratación de xestores de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo
no marco do Programa Operativo FSE de Galicia 2014-2020, e incluídas no Obxectivo Temático 08 de
conseguir formación e un emprego de calidade.


Fondo Social Europeo, O FSE inviste no teu futuro.
Estas axudas teñen como obxectivo facilitar a adquisición de competencias profesionais en materia de
internacionalización e, a incorporación ou reinserción ao mercado laboral ao mesmo tempo que se apoia ás
pemes galegas no seu proceso de internacionalización. O resultado que se pretende é que os profesionais
sigan contratados tras a súa participación no programa, na mesma empresa ou noutras grazas a experiencia
práctica recibida.